Sievin Jalkine Oy se širi

Sievi je pričel z naložbo 15 milijonov EUR v proizvodne obrate in avtomatizacijo skladišč. Namen projekta je posodobiti poslovanje podjetja in se pripraviti na prihodnost. Gradbena dela na skoraj 5.000 m2 so se začela avgusta 2020, dokončana naj bi bila do jeseni 2021. Projekt bo vključeval tudi naložbo v novo tehnologijo avtomatizacije, ki doslej ni bila uporabljena drugje v tej panogi. Projekt bo vključeval razširitev obstoječega avtomatiziranega logističnega centra, kar bo povečalo zmogljivost obstoječega skladišča obutve za 100.000 parov, na približno 260.000 parov obutve. Zgrajenih bo tudi več proizvodnih površin, kar bo omogočilo povečanje števila zaposlenih za približno 50 na 380 zaposlenih v Sieviju.
Sievin Jalkine Oy je največji proizvajalec obutve v severni Evropi. Podjetja Sievi imajo več kot 500 zaposlenih v desetih državah Evrope. V Sieviju je 330 zaposlenih, v Oulainenu pa 130. Izvoz predstavlja približno 50% proizvodnje, promet skupine je znašal v letu 2019 123 milijonov EUR.

Aktualno